Moottorikelkkailjan liikennesäännöt

Moottorikelkkailijan liikennesäännöt

Maastossa saa ajaa 15 vuotta täyttänyt, ja moottorikelkkareiteille pääsee ajamaan T-luokan ajokortin omistaja.

Suurin sallittu nopeus on moottorikelkkailureitillä ja muualla maastossa 60 km/h, jäällä 80 km/h ja henkilöitä reellä vedettäessä 40 km/h.

Toisen maalla saa ajaa vain maanomistajan luvalla.

Maastoliikennelaki koskee myös jääpeitteisiä vesialueita. Joskus voi olla tarpeen rajoittaa liikennettä jäällä tai ohjata se kokonaan pois tietyltä vesialueelta. Rajoituksen asettamista haetaan alueelliselta ympäristökeskukselta.

Moottorikelkkailureiteillä on noudatettava tieliikennelain määräyksiä. Reiteillä on oikeanpuoleinen liikenne. Tien ja kelkkailureitin risteyksessä reitiltä tulija väistää. Reitit on varattu nimenomaan moottorikelkoille. Muilla maastoajoneuvoilla, esimerkiksi mönkijöillä, reittejä pitkin ei saa ajaa.

Rattijuopumussäädökset koskevat myös moottorikelkkailijaa. Moottoriajoneuvon kuljettaja syyllistyy rattijuopumukseen, jos hänen veressään on alkoholia vähintään 0,5 promillea.

Törkeän rattijuopumuksen raja on 1,2 promillea. Rattijuopumus on rangaistavaa tiestä tai alueesta riippumatta, siis myös maastossa liikuttaessa. Rattijuoppo menettää oikeutensa liikennevakuutuskorvauksiin. Jos onnettomuudessa kuolee tai loukkaantuu ulkopuolinen, rattijuoppo korvaa aiheutuneet onnettomuuskustannukset vakuutusyhtiölle.

Tien tai sillan saa ylittää moottorikelkalla. Moottorikelkoilla ja muilla maastoajoneuvoilla saa ajaa suoraan maastosta huoltoasemalle ja yleiselle pysäköintialueelle. Tilapäisesti saa ajaa myös tiellä, jos kuljetustehtävä tai olosuhteet tekevät maastossa liikkumisen kohtuuttoman vaikeaksi. Tällöinkin on ensisijaisesti käytettävä tien auraamatonta osaa.

Valojen käyttö helpottaa kelkan havaitsemista ja parantaa liikenneturvallisuutta. Reiteillä valojen käyttö on pakollista.

Kunnollinen kypärä suojaa paitsi vammoilta myös melulta. Kuljettajan ja matkustajan on käytettävä tarkoitukseen hyväksyttyä kypärää. Kypärän käyttöä koskeva vaatimus koskee myös avonaisessa reessä olevaa matkustajaa. Ilman kypärää saavat ajaa mm. poron- ja metsänhoitotehtävissä liikkuvat.

Jos moottorikelkassa on kuljettajaan kiinnitettävä hätäkatkaisin, se on kiinnitettävä jo ennen kelkan käynnistämistä. Hätäkatkaisin on pidettävä kuljettajaan kiinnitettynä ajon aikana.

Moottorikelkka on rekisteröitävä ennen käyttöönottoa. Rekisteristä poistetulla tai rekisteröimättömällä moottorikelkalla ei saa ajaa. Rekisteritodistuksen tekninen osa on pidettävä ajossa mukana. Moottorikelkalla on oltava liikennevakuutus.

Maastoliikennettä valvovat poliisi, rajavartiosto ja tulli sekä valtion mailla myös metsähallitus ja metsäntutkimuslaitos.

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa tiellä ja moottorikelkkailureiteillä noudatettavista säännöistä, moottorikelkkoja koskevista teknisistä määräyksistä sekä moottorikelkkailijan turvavarusteita koskevista säännöistä.